Ugovor o prodaji

          Радиш као комерцијалиста у велетрговини “Ненад – комерц“, које се бави трговином тканинама и текстилом страног порекла. Закључили сте уговор о продаји са ПД „Биба-текстил“, генералним увозником мебл-штофова и платна сиријске фирме. Роба коју сте наручили није испоручена у року,а седиште ПД „Биба-текстил“ погођено је јаким земљотресом. Позивајући се на ту ванредну околност, ПД „Биба-текстил“  тражи раскид уговора због промењених околности. Директор ти налаже да провериш рок за испуњавање обавеза из уговора.

 

 1. Наведи шта су промењене околности.
 2. Да ли се услед промењених околности уговор увек мора раскинути?  Објасни.

Због чега ти је директор наложио да провериш рок доспелости?

Advertisements
Objavljeno pod Pravo u trgovini - situacijski zadaci | Ostavite komentar

Ugovor o skladištenju

          Радиш као комерцијалиста  у ПД  ““Агроцентар“, које се бави примарном пољопривредном производњом, као и прометом житарица и уљарица. Након  жетве, ускладиштили сте 30 тона пшенице у силосу „Агро-Грујић“, на период од 6 месеци. Уговорени рок је истекао,  депонована роба није преузета, а  из складишта је стигла опомена.

 

 1. Може ли оставодавац подићи робу и пре уговореног рока?

 

 1.  Која су права складиштара када се роба не подигне у уговореном року.

 

Због чега је складиштар послао опомену?

Objavljeno pod Pravo u trgovini - situacijski zadaci | Ostavite komentar

Ugovor o špediciji

       Радиш као комерцијалиста у трговинском предузећу „НП–комерц“, које се бави велепродајом и малопродајом расвете, намештаја и осталих производа за домаћинство. На основу закљученог купопродајног уговора са трговинским предузећем „Гага – стил“, обавезали сте се да испоручите робу у седишту купца. За организацију превоза директор се обратио шпедитерској организацији „Горан и синови“. Шпедитер предлаже фиксну шпедицију  и наглашава могућност ангажовања трећих лица при реализацији отпремања. Директор ти налаже да се распиташ о предностима овог облика шпедиције.

 

 1. Наведи шта је фиксна шпедиција.
 2. Ко одговара за рад ангажованих лица?

Које су предности овог облика шпедиције?

Objavljeno pod Pravo u trgovini - situacijski zadaci | Ostavite komentar

Ugovor o skladištenju

     Радиш као комерцијалиста у привредном друштву „Житопромет“ АД – Јагодина, које се бави прометом и прерадом житарица, а у чијем саставу послују млин, пекара, фабрика тестенина, као и више продавница мешовите робе. Купили сте 20 тона жита које се налази у силосу „Задругар“ у  Сурчину. Приликом преузимања складишнице, од оставодавца, власника жита, уочили сте да је оставодавац узео краткорочни кредит од Комерцијалне банке. Оставодавац се сложио да ће цена жита бити умањена.

 

 

 1. Наведи шта је складишница.

 

 1.  Наведи делове складишнице и чему  ови  делови  складишнице служе.

 

 

 1. Објасни на основу чега је уочено да је оставодавац узео краткорочни кредит од Комерцијалне банке.

 

Обавести директора  за који износ ће се умањити цена.

Objavljeno pod Pravo u trgovini - situacijski zadaci | Ostavite komentar

Ugovor o prevozu

 

Радиш у комерцијалној служби привредног друштва  „Дукат“ ДОО, које се бави трговином на велико. Након закљученог купопродајног уговора, закључен је уговор о превозу са превозником „Пера-транс“, како би се роба превезла до места опредељења. Прималац те обавештава да роба не одговара опису из товарног листа и да је о томе усмено обавестио превозника. Уједно те пита ко плаћа накнаду и трошкове превоза, јер у товарном листу то није наведено. О насталој ситуацији, обавестио си директора и он ти је наложио да је сагледаш и саопштиш му своје мишљење.

 

 1. Наведи која је основна обавеза превозиоца према примаоцу.

 

 1. Објасни како се плаћа накнада и трошкови превоза и ко је у обавези да плати накнаду у овом случају?

 

 1. Сагледај и образложи пропуст који је направио прималац.
Objavljeno pod Pravo u trgovini - situacijski zadaci | Ostavite komentar

Ugovor o špediciji

Радиш у трговинском предузећу „Маја“ као комерцијалиста. Несташица је уља и шећера на тржишту, али сте успели да набавите потребну количину. Обратили сте се шпедитерској организацији  „Паракин-шпед“ како би се  роба допремила у што краћем року. Шпедитер је након обављеног посла тражио од твог директора да му се уз законом предвиђена права признају и трошкови телефонирања и пословне кореспонденције, уз констатацију да су ти трошкови били нужни. Директор ти налаже да сагледаш захтев шпедитера.

 

 1. Наведи права шпедитера.

 

 1. Oбјасни на који начин се  шпедитеру обезбеђују његова права у односу на комитента.

 

 1. Размотри да ли је захтев „Паракин-шпеда“ оправдан и образложи свој став.
Objavljeno pod Pravo u trgovini - situacijski zadaci | Ostavite komentar

Ugovor o osiguranju robe u transportu

Радиш као комерцијалиста у привредном друштву „Агрoспектар“ ДОО, које се бави откупом, прерадом и пласманом воћа, а има сопствену хладњачу, капацитета 8000 тона. Сарађујете са пољопривредним произвођачима од којих откупљујете воће. Произвођачима се обезбеђује пластична амбалажа, погодна  за брање и транспорт, а организујете и превоз до своје хладњаче. Сезона је брања ситног воћа, јагода и малина, па сте организовали превоз воћа хладњачом. Како бисте заштитили своје интересе и осигурали робу  у току превоза закључили сте уговор са осигуравајућом организацијом “Тара – осигурање“. Директор ти је наложио да пратиш реализацију овог уговора и водиш рачуна о ризицима.

 1. Kоја врста уговора о осигурању закључена и у којој форми.
 1. Наведи појам уговора који је закључен.
 1. Објасни како се  код транспортног ризика рачуна време трајања уговора.
Objavljeno pod Pravo u trgovini - situacijski zadaci | Ostavite komentar