Arhive kategorija: nastavni materijali za komercijaliste

Špediterska teretnica za multimodalni prevoz

ŠPEDITERSKA TERETNICA ZA MULTIMODALNI PREVOZ      Ugovor o kombinovanom prevozu robe je takav ugovor na osnovu koga se jedna ugovorna strana (multimodalni transportni operater) obavezuje da uz naknadu i uz izdavanje jedinstvene prevozne isprave, preveze robu iz mesta otpreme u … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste | Ostavite komentar

Rečni tovarni list

REČNI TOVARNI LIST      Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima obuhvata transport koji se obavlja rekama, jezerima i kanalima. Ugovor o unutrašnjoj plovidbi je takav ugovor na osnovu koga brodar preuzima obavezu prevoza robe od mesta otpreme do mesta opredeljenja, uz predaju … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste | Ostavite komentar

Međunarodna trgovinska arbitraža

MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA      Arbitraža kao način rešavanja sporova odavno je prihvaćena u međunarodnom privrednom prometu zbog mnogobrojnih prednosti koje ima u odnosu na rešavanje sporova pred redovnim sudovima. Te prednosti u odnosu na sud obično se svode na brzinu … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste | Ostavite komentar

Međunarodna špedicija

MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA Špedicija je stručno organizovanje transporta robe od strane špeditera u svoje ime i za račun komitenta, uz nagradu. Kao samostalna privredna delatnost, špedicija nije postojala u starom i srednjem veku, jer se saobraćalo na kraćim udaljenostima, uz pratnju … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste | Ostavite komentar

Vazduhoplovni tovarni list

VAZDUHOPLOVNI TOVARNI LIST   Ugovorom o vazdušnom prevozu robe vazdušni prevozilac se obavezuje da avionom preveze robu od jednog vazduhoplovnog pristaništa do drugog i da preda robu primaocu ili drugom ovlašćenom licu u onakvom stanju u kakvom je primio, bez … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste | Ostavite komentar

Pomorski tovarni list i konosman

POMORSKI TOVARNI LIST I KONOSMAN      Za regulisanje pomorskog prevoza značajna je prva Međunarodna konvencija o izjednačavanju nekih pravila o teretnici iz 1924. god. tzv. Haška pravila, koju je naša zemlja ratifikovala. U našoj zemlji je kodifikacija pomorskog prevoza izvršena … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste | Ostavite komentar

Međunarodni železnički tovarni list

MEĐUNARODNI ŽELEZNIČKI TOVARNI LIST      Ugovor o međunarodnom železničkom saobraćaju regulisan je međunarodnim konvencijama.

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste | Ostavite komentar