Mesečne arhive: novembar 2011.

Elementi države. Pojam prava.

ELEMENTI DRŽAVE. POJAM PRAVA.      Termin država ima više značenja. Geografski pojam države označava određenu teritorijalnu celinu, a sociološki pojam države podrazumeva određenu društvenu zajednicu sa jedinstveno uređenim društvenim odnoseim i jedinstvenom državnom vlašću. Najuži pojam države podrazumeva samu državnu … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za trgovinske tehničare | Ostavite komentar

Izvori prava – spoljnotrgovinsko poslovanje

IZVORI PRAVA – značajni za spoljnotrgovinsko poslovanje      Prepreke koje su u međunarodnoj razmeni nastajale zbog razlika među nacionalnim sistemima prava, izazvale su dramatične posledice u nesmetanom odvijanju pravnih odnosa iz ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Stoga je u ovoj … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste | Ostavite komentar

Priprema za čas (komercijalista, drugi razred)

Objavljeno pod pripreme | Ostavite komentar

Situacijski zadatak – računanje roka u upravnom postupku

Situacijski zadatak   Opis situacije:   Milojević Goran iz Subotice, ul. 4. oktobar br. 29, podneo je žalbu 31. jula 2011. godine. Rešenjem, koje je doneo prvostepeni organ opštine Subotica, nalaže se rušenje kuće, gore navedene stranke, na parceli, u … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod nastavni materijali za komercijaliste, Pravo - situacijski zadaci | Ostavite komentar

TEST – Osnovi prava

ТЕСТ – Основи права

Objavljeno pod testovi | Ostavite komentar

Uvodni tekst

Internet sam uglavnom koristila za e-mail komunikaciju sa prijateljima i kolegama. To je ograničen broj ljudi koji su meni bitni. Odnedavno sam na Facebook-u. Moja komunikacija se umnožila, uvidela sam koja je prednost ove društvene mreže. Informacije koje razmenjujemo svakodnevno, … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized, uvod | Ostavite komentar

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post. Here are some suggestions … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar